OMS01017145W1

White Round Ceramic Vase - A مزهرية

31*22.9*24.1 cm