YBH2022

White Ribbed Ceramic Vase YBH2022

7.8*23 cm