YBH2022

White Ribbed Ceramic VaseYBH2022

7.8*23 cm