FA-D1918B

White Modern Ceramic Jar - Medium FA-D1918B

14*14*53cm