SHCE4132

White & Gold Ceramic Vase - Medium SHCE4132

12.5*12.5*25 cm