ZD-044

White Ceramic Vase - Round ZD-044

23*16~20cm