RYYG0160W1

White Ceramic PlatterRYYG0160W1

49.5*44*4.7CM