FA-D2128B

White Ceramic Pillar Bowl - Medium FA-D2128B

20.5*20.5*26.5cm