X2354-2W

White Ceramic Greek Vase مزهرية

9.4*28 cm