RYJSY3448WL2

White Ceramic Bowl - Medium RYJSY3448WL2

15.5*15.5*7.5CM