1855

Silver & White Ceramic Vase - Short مزهرية

17.5 x 9 x 19 cm