605410

Ochre & Ivory Striped Ceramic Vase - Medium

15.2*15.2*24 cm