SHCE2570004

Iridescent Ceramic VaseSHCE2570004

9.5*9 cm