SHCE1488001

Iridescent Ceramic VaseSHCE1488001

9*14 cm