603683

Indigo & White Vase - Medium 603683

13.5*13.5*20.2