RYST0002B

Grey & White Textured Ceramic Bowl RYST0002B

27.5 * 27.5 * 9.5CM