RYYG0310C2

Grey Ceramic Platter RYYG0310C2

41.2*18*3CM