RYYG0160C2

Grey Ceramic PlatterRYYG0160C2

37.5*33.5*3.5CM