RYYG0310C1

Grey Ceramic Platter RYYG0310C1

57.5*19.5*3CM