RYYG0294J2

Ceramic Metal Glazed Bowl - Medium RYYG0294J2

29.5*28*7.5CM