RYYG0294J1

Ceramic Metal Glazed Bowl - Large RYYG0294J1

37.5*36*9.5CM